#وقت_خداحافظی

#وقت_خداحافظی

اولین کمپین نهضت اجتماعی جوانان

تحرک بخشی به سه قوه با اعلام عمومی اسامی مدیران بازنشسته و پیگیری مردمی جایگزینی با جوانان شایسته

جوان گرایی به کارگیری ژن های خوب نیست!

مسئولین بازنشسته

انوشیروان محسنی بند پی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حسین رضی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
عباس مهدوی مهر
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محسن رفیق دوست
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
یحیی آل اسحاق
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
لطف اله سیاهکلی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
علی اصغر پورمحمدی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محسن مهرعلیزاده
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمود واعظی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمد سعیدی کیا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرتضی حاجی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
محمدرضا جعفری جلوه
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
مرتضی بختیاری
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
حبیب اله بیطرف
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
علی کاردر
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد
مرضیه شاهدایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
غلامحسین نوذری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
رضا سیار
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
محمدرضا داورزنی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
رضا صالحی امیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
آقای سراج در این مدت با متخلفین چه برخوردی کردید؟
شجاعی دادستان دیوان محاسبات در باره قانون بازنشستگی : تا دو ماه دیگر متخلفان را مجازات خواهیم کرد
آقای ایازی چه کار تخصصی می کنه که هیچ جوونی نمی تونه انجام بده!
کلیپ طنز | حسن ریوندی بازنشسته شده نمیره کنار
رئیس سازمان بازرسی: بازنشستگانی که سمت خود را ترک نکرده اند به دادگاه معرفی می شوند.
آقای صدری! اگه هنر و خلاقیتی داشتید تو این 30 سال نشون دادید… الان دیگه #وقت_خداحافظیه
آقای کرباسیان! به خدا ما جوونا بهتر از شما می تونیم کار کنیم!
کمیک| جوانگرایی به کار بردن ژن های خوب نیست