سخنگوی شورای شهر تهران در مورد جزییات لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران می شوند، توضیحاتی ارائه کرد.

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت آمار بازنشستگان شهرداری تهران گفت: در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام ۹۱ نفر قید شده است که ۴۴ نفر از کارکنان شهرداری در هر رده مدیریتی باید بزودی از شهرداری تهران خداحافظی کنند.

وی با بیان اینکه این لیست در قالب چند جدول به شورا ارسال شده است، گفت: بر اساس این جداول ۹۱ نفر از کارکنان شهرداری یا بازنشسته هستند و یا مشمول یکی از شرایط بازنشستگی می شوند.

اعطا ادامه داد: از بین افرادی که باید از شهرداری تهران خارج شوند، ۲۸ نفر جز مدیران ارشد همچون معاون شهردار، قائم مقام معاونان شهردار، شهرداران مناطق و… هستند اما از این میان در تغییر و تحولات اخیر دو نفر از این افراد جای خود را به نیروهای جوان دادند.

به گفته اعطا، در جدول شماره ۲ نام افرادی که بازنشسته هستند اما به دلیل سوابق ایثارگری می‌توانند ، ادامه خدمت دهند آمده است که تعداد این افراد در شهرداری تهران هم اکنون هفت نفر است که سه نفر از آنها در رده‌های مدیریتی مشغول به کار هستند.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین گفت:‌ در جدول شماره ۳ این لیست اسامی ۳۶ نفر به چشم می خورد که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه خدمت دارند، اما بازنشسته محسوب نمی‌شوند.

اعطا با بیان اینکه در جدول شماره ۴ نیز نام سه کارمند قید شده است که سابقه ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت دارند و باید بازنشسته شوند ادامه داد: همچنین چند نفر از کارکنان شهرداری تهران با اینکه نامشان در لیست بازنشستگان است اما دارای دستور موقت از دیوان عدالت اداری هستند و شهرداری برای تعیین تکلیف این عده ، منتظر صدور رأی دیوان است.