وزیر ورزش و جوانان گفت: بعد از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، همان هفته اول تغییرات را ایجاد می کنیم و نوبت برای جوانان است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سلطانی فر درباره جوانگرایی در مدیریت ستادی و فدراسیون ها گفت: در انتخابات فدراسیون ها برخی از مدیران بازنشسته جای خود را به مدیران جوان دادند ، در ادارات کل ورزش و جوانان استان ها هم اکنون هشت مدیر زیر چهل سال داریم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: روند جوانگرایی مدیریتی در وزارت ورزش و جوانان ادامه خواهدیافت، بطوریکه بعد از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، همان هفته اول تغییرات را ایجاد می کنیم و نوبت برای جوانان است چرا که جوانگرایی در قالب رویکردهای ما قرار دارد و موجب اتفاقات خوبی خواهد شد.

سلطانی‌فر تاکید کرد : قطعا سیاست دولت و وزارتخانه حضور جوانان در عرصه های مدیریتی است و تلاش ما سپردن امور کشور به جوانان است و قطعا حضور مدیران جوان موجب ایجاد تغییرات مثبت در ورزش کشور خواهد شد.