#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار آذربایجان شرقی

مجید خدابخش
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد