#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار ایلام

قاسم سلیمانی دشتکی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد