#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار سمنان

شهاب الدین چاوشی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد