#وقت_خداحافظی

سمت: استاندار گیلان

مصطفی سالاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی