#وقت_خداحافظی

سمت: دبیر ستاد تنظیم بازار و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

محسن بهرامی ارض اقدس
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی