#وقت_خداحافظی

سمت: دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی

شهیندخت مولاوردی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد