#وقت_خداحافظی

سمت: رئيس هيئت مديره پالايشگاه اصفهان

لطف الله چاوشی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی