#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس باشگاه خبرنگاران جوان

مجتبی ستوده نیا
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد