#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر

لطف اله سیاهکلی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد