#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران

علی محمد مختاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی