#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس فدراسیون قایقرانی

غلامرضا امینی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی