#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس فدراسیون کاراته

محمد صادق فرجی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی