#وقت_خداحافظی

سمت: عضو هییت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت و مجری طرح ، گروه جاسک

محمد سقایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی