#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام آستان قدس رضوی

مرتضی بختیاری
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد