#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام سیما

علی اصغر پورمحمدی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد