#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام مدیر مالی و اداری سازمان فنی و عمرانی

امیرحسین رئیسی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی