#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام معاون مالی و اداری منطقه ۱

علی اصغر خرم شریف
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی