#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام وزارت امورخارجه

مرتضی سرمدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی