#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی

احمد اصغری مهرآبادی
کناره گیری کرد