#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

عبدالحسین رحیمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی