#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

درویش‌علی کریمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی