#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های شهر آفتاب

محمد رئوف قادری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی