#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب

بیژن عالی پور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی