#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل ارشاد استان اصفهان

حجت‌الاسلام محمدعلی انصاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی