#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل تعاون روستایی گرگان

حکیم گلدی‌زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی