#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان

حجت الاسلام بلک
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی