#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

نورالله حسن‌زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی