#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر بازرگانی شرکت پالایش نفت اصفهان

رمضانعلی طاهری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی