#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر عامل پتروشیمی خارگ

غلامرضا امیر شقاقی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی