#وقت_خداحافظی

سمت: مدیر گروه انرژی تدبیر ( ستاد اجرایی فرمان امام)

غلامحسین نوذری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی