#وقت_خداحافظی

سمت: مشاور رسانه ای رئیس دفتر رییس جمهور

فریدون وردی نژاد
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد