#وقت_خداحافظی

سمت: معاون امنیتی استاندار اهواز

قدرت‌الله دهقانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی