#وقت_خداحافظی

سمت: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان خوزستان

سیروس خدادادی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی