#وقت_خداحافظی

سمت: معاون دیپلماسی اقتصادی

غلامرضا انصاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی