#وقت_خداحافظی

سمت: معاون عمرانی استانداری خوزستان

فرامند هاشمی‌زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی