#وقت_خداحافظی

سمت: معاون عمرانی استانداری کرمانشاه

مهرداد سالاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی