#وقت_خداحافظی

سمت: معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد

حسین انتظامی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی