#وقت_خداحافظی

سمت: معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران

حسن رباطی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی