#وقت_خداحافظی

سمت: نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و رییس کمیته فوتسال