#وقت_خداحافظی

 

معینی متولد ۱۳۲۵  دارای مدرک کارشناسی بوده و از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ در هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی فعالیت کرده است. وی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ رئیس کمیته آموزش، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ رئیس کمیته جوانان بوده است. از سوابق ورزشی وی می توان به عضویت در تیم ملی ایران از سال ۱۳۴۵ به مدت ۷ سال و عضویت در تیم ملی جوانان در سال ۱۳۴۲ اشاره کرد. وی به عنوان مربی در تیم های ذوب آهن،صنعت نفت ابادان،تیم ملی دانشجویان در کره و ترکیه فعالیت کرده است.

 

طبق قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان آقای معینی باید تا ۱۵ آذر پست خود را ترک کند.