#وقت_خداحافظی

محسن رفیق دوست

محسن رفیقدوست زادهٔ ۱۳۱۹ در جنوب تهران

در زمان دفاع مقدس ابتدا مسوول تداركات سپاه و بعد وزير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دولت ميرحسين موسوي بوده است . بعد از دفاع مقدس مدتي در بنياد مستضعفان و جانبازان خدمت نمود و هنوز هم عضو هيات امناي بنياد مستضعفان مي باشد. هرچند او در نگاه بيشتر مردم همان راننده ماشيني است كه مسير تاريخي فرودگاه تا بهشت زهرا را پيمود، اما به هر حال او يكي از بنيانگزاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.

طبق قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان آقای رفیق دوست باید تا ۱۵ آذر پست خود را ترک کند.